Bản tin thị trường ngày 26/07/2021

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 26/7/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 26/07/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường có phiên hồi phục mạnh trong bối cảnh nhiều tin xấu đưa ra trước đó. Nhiều nhóm cổ phiếu tích cực như Bất động sản, nhóm xuất khẩu, công nghệ. Hiện DSC cho rằng rủi ro trong ngắn hạn đã giảm bớt, nhà đầu tư có thể gia tăng dần vị thế của mình. Các mã có thể xem xét giải ngân: HPG, MWG, ITD, VHM. Các cổ phiếu khác giữ trạng thái khoẻ như FPT DGC tiếp tục nắm giữ.