NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN; NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ NGÀY THANH TOÁN

Nhà đầu tư cần nắm chắc ý nghĩa và mục đích của ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ); ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán khi muốn có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền. Sau đây chứng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán để nhà đầu tư có cái nhìn sâu hơn trước khi tham gia giao dịch.

  1. Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?Ngày GD không hưởng quyền là ngày giao dịch mà người mua sẽ không được hưởng các quyền có liên quan (Quyền nhận cổ tức; quyền mua cổ phiếu phát hành thêm; quyền tham dự đại hội cổ đông…). Mục đích là của ngày này là để chốt danh sách cổ đông hiện hữu cổ phiếu của Công ty hiện tại.
  2. Ngày đăng ký cuối cùng là gì?Ngày đăng ký cuối cùng là ngày Tổ chức phát hành chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông. Nhà đầu tư mua cổ phiếu trước ngày GDKHQ thì sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Nếu mua cổ phiếu tại ngày GDKHQ sau hoặc ngày GDKHQ thì nhà đầu tư sẽ không có tên trong danh sách và sẽ không được hưởng quyền đó.
  3. Ngày thanh toán là gì?Ngày thanh toán là ngày Cổ tức bằng tiền mặt hoặc Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được trả về tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.
  4. Điều chỉnh giá khi chốt quyền?Giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị của các quyền kèm theo. Công thức tính tổng quát như sau:

Trong đó:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *