Quý khách có thể chuyển tiền ra các Ngân hàng mà Quý khách đã đăng ký với DSC( đến hơn 40 Ngân hàng khác tại Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *