Yêu cầu mở tài khoản của Quý khách sẽ được chúng tôi phản hồi sau 1h -4h làm việc (từ 8h30 đến 17h30 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Nếu sau khoảng thời gian này Quý khách vẫn không nhận được Email, SMS thông báo vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Chứng khoán DSC qua Điện thoại: (024) 3880 3456, hoặc Địa chỉ email: dvkh@dsc.com.vn để được hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *