Hôm trước thấy thằng bạn rủ mở tài khoản công ty chứng khoán x phải ký hồ sơ bản cứng rồi gửi rất mất thời gian, giờ mới biết mở tài khoản ở đây mất có 5p lại giao dịch được luôn.