Giám đốc Môi giới Chứng khoán

Thông tin chung

Chức danh công việc: Giám đốc Môi giới chứng khoán
Tên phòng ban: Phòng Môi giới Chứng khoán
Báo cáo cho: Ban Tổng giám đốc 

Chức năng chính

 • Thúc đẩy hoạt động kinh doanh môi giới, phát triển mạng lưới khách hàng. 
 • Quản lý vào đào tạo đội ngũ nhân viên môi giới.

Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch và triển khai các công việc: 

 • Quản lý, giám sát và phát triển đội ngũ môi giới tuân thủ theo quy định, quy trình nghiệp vụ của công ty. Hỗ trợ nhân viên trong nhóm để phát triển khách hàng. 
 • Thúc đẩy thực hiện tăng trưởng ổn định doanh số phòng Môi giới. 
 • Quản lý, đào tạo, hướng dẫn nhân viên cấp dưới làm tốt nhiệm vụ và nâng cao nghiệp vụ.
 • Giải quyết các tình huống lỗi phát sinh trong quá trình giao dịch của môi giới, báo cáo biện pháp giải quyết, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
 • Lập kế hoạch kinh doanh cho Phòng Môi giới và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 • Chọn lọc những môi giới tiềm năng để đưa vào đội ngũ môi giới nòng cốt của công ty.
 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác bên ngoài.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc Công ty. 
 •  

Quyền lợi

 • Đề nghị các phòng ban có liên quan cung cấp các thông tin, phối hợp thực hiện trong thực hiện nghiệp vụ. 
 • Các quyền hạn khác theo Quy định của Công ty.

Tiêu chuẩn

 1. Bằng cấp tối thiểu: Cử nhân kinh tế các ngành tài chínhngân hàngchứng khoán hoặc  liên quan.  
 2. Phẩm chất cá nhân:
 • Khả năng bao quát, năng động, giao tiếp tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực và nhiệt huyết với công việc.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt, Có khả năng quản trị và phát triển/đào tạo nhân sự.
 • Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
 • Tính tuân thủ, khách quan và bảo mật thông tin

      3. Yêu cầu khác:

 •  Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 

 • Cử nhân kinh tế các ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc có liên quan. Có kiến thức sâu về nghiệp vụ chứng khoán.  

 • Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán. 

Thông tin liên hệ:
Phòng nhân sự
Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024.3880.3456  Ext 103 (Ms Quý)
Email: hrdepartment@dsc.com.vn