Chuyên viên thiết kế đồ họa

CHỨC NĂNG CHÍNH –          Graphic design, minh họa hình ảnh, key visuals… cho ấn phẩm truyền thông quảng cáo. –          Được tạo điều kiện để học thêm về thiết kế UX/UI cho các Ứng dụng và Website, làm đẹp và tối ưu giao diện nhằm tăng trải nghiệm của Khách hàng. NHIỆM VỤ 1.      Graphic […]

Content Marketing

NHIỆM VỤ Sáng tạo nội dung, sáng tạo kịch bản phim / quảng cáo, sáng tạo content Social Post (zalo, FB), Seeding Kịch bản Video (Youtube Short, FB, Tiktok) Podcast (Spotify) Lên ý tưởng + thực thi các bộ Viral Content sáng tạo, thu hút đối tượng khách hàng mục tiêu. Phối hợp với Designer/ […]