Bản tin thị trường ngày 05/08/2021

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 05/08/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 05/08/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường tiếp tục tăng điểm với sự củng cố của nhiều nhóm ngành đi lên nối tiếp nhau, đây là tín hiệu tích cực của dòng tiền. DSC cho rằng thị trường hiện đã vượt MA50 tạo tâm lý hưng phấn cho dòng tiền mốc kháng cực tiếp theo là 1370-1380. Team khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu chúng tôi đã khuyến nghị.