Bản tin thị trường ngày 21/12/2021

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 21/12/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 21/12/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường tiếp tục biến động tại vùng tích lũy 1470-1500 với thanh khoản giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước, một số cổ phiếu có sự điều chỉnh sau 1 nhịp tăng khá trước đó. DSC cho rằng thị trường vẫn đang phân hoá tốt, nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.