Bản tin thị trường ngày 27/07/2021

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 27/07/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngắn

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 27/07/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường có 1 phiên biến động mạnh, một số nhóm cho tín hiệu hồi phục tốt, khối lượng phiên nay có cải thiện nhưng chưa nhiều. Thị trường chung hiện vẫn đang sideway tại vùng đáy, xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng. DSC cho rằng nhà đầu tư tiếp tục theo dõi trong thời gian tới, duy trì tỷ trọng cổ phiếu hiện tại, tránh mua đuổi các mã đã tăng mạnh.