Bản tin thị trường ngày 28/12/2021

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 28/12/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 28/12/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường tiếp tục diễn biến với 1 phiên tăng lên trong nghi ngờ, thanh khoản dưới mốc trung bình của 20 ngày. DSC cho rằng thị trường đang diễn biến với 1 kịch bản tương đối tích cực, nhà đầu tư có thể mở mới 1 phần vị thế với những cổ phiếu tiềm năng, với những cổ phiếu đang nắm giữ có thể theo dõi thêm để tìm kiếm cơ hội gia tăng tỷ trọng.