Báo cáo cập nhật KQKD Q2.2021: VHM – Triển vọng tươi sáng bất chấp đại dịch

Tiêu đề

Báo cáo cập nhật KQKD Q2.2021: VHM – Triển vọng tươi sáng bất chấp đại dịch

Loại báo cáo

Báo cáo cập nhật KQKD

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 05/08/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt Kết thúc Q2/2021, VHM ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 28.725 tỷ đồng (+75% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 10.302 tỷ đồng (+171% yoy). Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, VHM ghi nhận 41.711 tỷ đồng doanh thu và 15.781 tỷ đồng LNST, hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch LNST cả năm.

Với 94% doanh thu của VHM đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chúng tôi sử dụng phương pháp DCF với tỷ suất chiết khấu 12% đối với toàn bộ dự án của Vinhomes dựa trên kế hoạch mở bán và giá bán của từng dự án. DSC đưa ra mức giá mục tiêu dựa trên RNAV là 135.000 đồng/cp với tỷ suất sinh lời 21%, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VHM.