Báo cáo cập nhật cổ phiếu: FPT – MUA – Tiếp tục tăng trưởng hai chữ số

Tiêu đề

Báo cáo cập nhật FPT – MUA – Tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số (Upside: 30%)

Loại báo cáo

Báo cáo công ty

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 12/08/2021
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Kết quả kinh doanh 6T2021 ghi nhận những tín hiệu tích cực đến từ mảng Công nghệ khi số lượng hợp đồng ký mới liên tục tăng, xu hướng chuyển đổi số toàn cầu sẽ tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng hoạt động DX trong năm 2022, Mảng Viễn thông và Giáo dục tiếp tục phát triển bền vững đảm bảo tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số trong những năm tới.

Với tiềm năng tăng trưởng tốt trong 2022, DSC khuyến nghị MUA FPT với giá mục tiêu 1 năm là 122.000 VND (upside 27.7%), theo phương pháp định giá từng phần, và tương đương với mức P/E mục tiêu 20x cho năm 2022.