Báo cáo Cập nhật ngành Bán lẻ Quý 3.2021

Tiêu đề

Báo cáo Cập nhật ngành Bán lẻ Q3.2021

Loại báo cáo

Báo cáo vĩ mô

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày :17/11/2021
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Ngành bán lẻ cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong cả quý 3 do chỉ thị giãn cách xã hội. Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 15&16 trong hầu hết quý 3 khiến cho các dịch vụ bán lẻ không thiết yếu buộc đóng cửa. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ cả nước đạt 3,437 nghìn tỷ, giảm 6% YoY. Riêng quý 3 ghi nhận mức giảm 28% YoY, chỉ đạt 928 nghìn tỷ.