Báo cáo cập nhật ngành Chứng khoán

Tiêu đề

Báo cáo cập nhật ngành Chứng khoán

Loại báo cáo

Báo cáo cập nhật ngành

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 28/09/2021
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Nhìn tổng quan, với việc khối lượng giao dịch tăng mạnh từ khoảng nửa đầu năm đến nay đem lại những tín hiệu tích cực đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhiều doanh nghiệp cùng câu chuyện “tăng vốn” tiếp tục sẽ là những doanh nghiệp có khả năng gia tăng lợi nhuận trong khoảng nửa cuối năm 2021, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp có thị phần môi giới chứng khoán lớn như: SSI, VND, VCI.

Bên cạnh đó, nhiều công ty chứng khoán cũng ghi nhận những khoản lợi nhuận tích cực đến từ hoạt động tự doanh được DSC ước tính như: VDS, FTS, EVS.

Hiện tại nhóm chứng khoán hầu hết đang tiếp tục tích lũy một mức nền mới và kỳ vọng có thể nắm giữ, DSC khuyến nghị NĐT nếu sở hữu các cổ phiếu mã này có thể nắm giữ và chờ đợt kỳ báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2021. Các mã cổ phiếu DSC khuyến nghị theo dõi: VCI, VND, VDS.