Báo cáo cập nhật ngành Ngân hàng Q2.2021

Tiêu đề

Báo cáo cập nhật ngành Ngân hàng Q2.2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngành

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 23/08/2021
Số trang : 10
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Kém khả quan trong ngắn hạn

Mặc dù dịch bệnh bùng phát trở lại từ cuối tháng 4 đã ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và như cầu vay vốn của doanh nghiệp, tuy nhiên tăng trưởng tín dụng toàn ngành vẫn cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái đạt 5.47% (năm 2020 tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm đạt 2.45%). Trong đó lĩnh vực tăng trưởng tín dụng trong linh vực công nghệ cao và xuất khẩu có mức tăng cao nhất lần lượt là 14,5% và 9%. Hạn mức tín dụng NHNN cấp cho các ngân hàng từ đầu năm tương đối thấp so với tổng thể cả năm trước và hiện tại 1 số ngân hàng như TCB, MBB, MSB có hạn mức là 10,5% – 12% đã sử dụng hết.