Báo cáo ngắn nhận định chỉ số PE thị trường Việt Nam

Tiêu đề

Báo cáo ngắn nhận định P/E

Loại báo cáo

Báo cáo ngắn

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 17/07/2021
Số trang : 3
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/07/2021, VNINDEX đóng cửa ở mức 1299.31 điểm (+0.42%) nhưng đã mất 121 điểm từ đỉnh được xác lập vào phiên ngày 02/07, giảm 8.5%. P/E hiện tại của VNINDEX đạt 17.57 điểm, cao hơn P/E trung bình 5 năm (16.6 điểm) và cao hơn mức trung bình 10 năm (14.5 điểm). Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh tích cực của hầu hết các ngành so với nền kết quả thấp của năm 2020, DSC cho rằng, P/E của VNINDEX sẽ điều chỉnh giảm trong thời gian tới với điểm số hiện tại, tiệm cận mức trung bình 5 năm. Mức P/E không quá rủi ro nhưng cũng không còn rẻ để đầu tư an toàn. Do đó, tình trạng chung sẽ là phân hóa các nhóm ngành, cần lựa chọn kỹ lưỡng các cơ hội.