Báo cáo Phân tích doanh nghiệp PNJ

Tiêu đề

Báo cáo Phân tích doanh nghiệp PNJ (MUA – Giá mục tiêu: 142.500 đồng/cp)

Loại báo cáo

Báo cáo vĩ mô

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 01/11/2021
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Luận điểm đầu tư:

  • Về dài hạn, nhu cầu tiêu thụ trang sức tiếp tục tăng trưởng bền vững nhờ thu nhập dân cư tăng, dân số trong độ tuổi lao động lớn
  • Kỳ vọng PNJ sẽ phục hồi mạnh mẽ khi đại dịch được kiểm soát 
  • PNJ sở hữu lợi thế cạnh tranh lớn, kỳ vọng sẽ giành được thị phần trang sức bán lẻ đã buộc phải đóng cửa do không thể tiếp tục hoạt động trong suốt thời gian giãn cách kéo dài