Báo cáo phân tích doanh nghiệp VHC

Tiêu đề

Báo cáo phân tích doanh nghiệp VHC (MUA – Giá mục tiêu: 70.000 đồng/CP)

Loại báo cáo

Báo cáo vĩ mô

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 23/09/2021
Số trang : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắtDSC nhận thấy VHC có triển vọng trong 1-2 năm tới bởi những yếu tố sau:
▪ Nhu cầu tiêu thụ cá tra tại các thị trường xuất khẩu chính của VHC bắt đầu phục hồi khi nền kinh tế đang mở cửa trở lại. Nhờ đạt tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao, ba thị trường xuất khẩu chính của VHC là Mỹ, EU, Trung Quốc đang mở cửa trở lại các nhà hàng, khách sạn – các thị trường xuất khẩu này đóng góp 70% doanh thu hàng năm của VHC.
▪ Giá bán cá tra tại các thị trường duy trì đà tăng: Cá tra là một ngành có tính chu kỳ. Gần đây, giá bán cá tra xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi giá xuất khẩu của VHC tăng từ 2.2 USD/kg (12/2020) lên mức 3.3 USD/kg (08/2021) – mức cao nhất trong 2 năm khi tổng sản lượng cá tra cả nước còn ở mức thấp. Ngoài ra, tồn kho cá tra Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây kỳ vọng giúp giá cá tra tăng bền vững.