BID Báo cáo Cập nhật KQKD Quý 3.2021

Tiêu đề

Báo cáo Cập nhật ngành Bán lẻ Q3.2021

Loại báo cáo

Báo cáo vĩ mô

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày :25/11/2021
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Với việc đẩy mạnh trích lập dự phòng trong năm 2021 giúp cải thiện chất lượng tài sản sẽ là điểm tựa để BID tăng trưởng mạnh về lợi nhuận trong những năm tiếp theo. Trong dài hạn, chúng tôi thấy rằng BID sẽ là một cổ phiếu với nhiều tiềm năng, khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 51,200 đồng/cổ phiếu cho năm 2022.

Rủi ro: (1) Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nợ tái cơ cấu có thể tăng cao; (2) Biên lãi ròng NIM thu hẹp do chịu áp lực giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp; (3) Quá trình tăng vốn bị trì hoãn kéo dài.