Content Marketing

NHIỆM VỤ Sáng tạo nội dung, sáng tạo kịch bản phim / quảng cáo, sáng tạo content Social Post (zalo, FB), Seeding Kịch bản Video (Youtube Short, FB, Tiktok) Podcast (Spotify) Lên ý tưởng + thực thi các bộ Viral Content sáng tạo, thu hút đối tượng khách hàng mục tiêu. Phối hợp với Designer/ […]