Danh mục DNSC Tư vấn

VEA – Triển vọng hồi phục tích cực

Tiêu đề Báo cáo lần đầu VEA (Giá mục tiêu: 63.000 – Upside 36%) Loại báo cáo Báo cáo doanh nghiệp Nguồn DSC Chi tiết Ngày :02/12/2021Số trang : 6Ngôn ngữ : Tiếng ViệtDạng tệp : PDF Tải về Tóm tắt LUẬN ĐIỂM…

MCM – Báo cáo lần đầu

Tiêu đề Báo cáo lần đầu MCM (Giá mục tiêu: 81.500 – Upside 35.8%) Loại báo cáo Báo cáo doanh nghiệp Nguồn DSC Chi tiết Ngày :01/12/2021Số trang : 6Ngôn ngữ : Tiếng ViệtDạng tệp : PDF Tải về Tóm tắt MCM –…

BID Báo cáo Cập nhật KQKD Quý 3.2021

Tiêu đề Báo cáo Cập nhật ngành Bán lẻ Q3.2021 Loại báo cáo Báo cáo vĩ mô Nguồn DSC Chi tiết Ngày :25/11/2021Số trang : 6Ngôn ngữ : Tiếng ViệtDạng tệp : PDF Tải về Tóm tắt Với việc đẩy mạnh trích lập…

Báo cáo Phân tích doanh nghiệp PNJ

Tiêu đề Báo cáo Phân tích doanh nghiệp PNJ (MUA – Giá mục tiêu: 142.500 đồng/cp) Loại báo cáo Báo cáo vĩ mô Nguồn DSC Chi tiết Ngày : 01/11/2021Số trang : 6Ngôn ngữ : Tiếng ViệtDạng tệp : PDF Tải về Tóm…

Báo cáo Phân tích doanh nghiệp HBC

Tiêu đề Báo cáo Phân tích doanh nghiệp HBC Loại báo cáo Báo cáo vĩ mô Nguồn DSC Chi tiết Ngày : 27/10/2021Số trang : 6Ngôn ngữ : Tiếng ViệtDạng tệp : PDF Tải về Tóm tắt Luận điểm đầu tư: Ngành xây…

Báo cáo Vĩ mô Quý 3

Tiêu đề Báo cáo vĩ mô Q3/2021 Loại báo cáo Báo cáo vĩ mô Nguồn DSC Chi tiết Ngày : 12/10/2021Số trang : 3Ngôn ngữ : Tiếng ViệtDạng tệp : PDF Tải về Tóm tắt – Về kinh tế: DSC cho rằng kinh…

Báo cáo cập nhật ngành Chứng khoán

Tiêu đề Báo cáo cập nhật ngành Chứng khoán Loại báo cáo Báo cáo cập nhật ngành Nguồn DSC Chi tiết Ngày : 28/09/2021Số trang : 4Ngôn ngữ : Tiếng ViệtDạng tệp : PDF Tải về Tóm tắt Nhìn tổng quan, với việc…

Báo cáo phân tích doanh nghiệp VHC

Tiêu đề Báo cáo phân tích doanh nghiệp VHC (MUA – Giá mục tiêu: 70.000 đồng/CP) Loại báo cáo Báo cáo vĩ mô Nguồn DSC Chi tiết Ngày : 23/09/2021Số trang : 4Ngôn ngữ : Tiếng ViệtDạng tệp : PDF Tải về Tóm…