Chuyên viên Quản trị rủi ro (Thanh toán và thị trường)

Thông tin chung

Chức danh công việc: Chuyên viên
Tên phòng ban: Phòng Quản trị rủi ro
Báo cáo cho: Giám đốc Khối QTRR và tuân thủ/TP QTRR

Chức năng chính

 • Triển khai công tác quản trị rủi ro thanh toán và thị trường (cho vay ký quỹ).
 • Tham mưu đề xuất xây dựng, sửa đổi Hệ thống quy chế, quy trình, quy định liên quan đến công tác quản trị rủi ro thanh toán và thị trường để nâng cao tính hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

Nhiệm vụ

 • Với Danh mục cho vay chung của cty: định kỳ phối hợp với các đơn vị đánh giá cập nhật để đề xuất điều chỉnh Danh mục cho vay chung. Nghiên cứu đề xuất cải thiện khung tiêu chí xây dựng Danh mục để phù hợp với tình hình thị trường và khẩu vị rủi ro của cty.
 • Tái thẩm định toàn bộ KH và phương án đề xuất cấp Chính sách margin, danh mục/ phương án đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, chứng khoán tự doanh khác của công ty;
 • Nghiên cứu và đề xuất hạn mức chấp nhận rủi ro DVTC, đầu tư, chính sách quản trị rủi ro, phương pháp nhận biết/ Công cụ đo lường/ kiểm soát và giám sát rủi ro đối với các mảng hoạt động của công ty, trong đó trọng tâm là mảng DVTC;
 • Tham vấn ý kiến đối với các quy trình, quy định, hướng dẫn, sản phẩm của công ty có liên quan đến DVTC.
 • Giám sát tuân thủ, giám sát việc triển khai các chính sách, các phê duyệt của các Khối phòng ban và các Đơn vị kinh doanh liên quan;
 • Bám sát thị trường, quản lý dư nợ margin, cảnh báo và xây dựng phương án xử lý rủi ro thanh toán/thị trường khi phát hiện dấu hiệu rủi ro.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình cho vay margin hoặc các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp quản lý.

Quyền lợi

 • Đề nghị các phòng ban có liên quan cung cấp các thông tin, phối hợp thực hiện trong thực hiện nghiệp vụ. 
 • Các quyền hạn khác theo Quy định của Công ty.

Tiêu chuẩn

 1. Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành tài chính, chứng khoán, kế toán, quản trị kinh doanh. Ưu tiên có Chứng chỉ “Phân tích đầu tư chứng khoán”/ CFA hoặc FRM từ level 1 trở lên.
 2. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu ở mức khá.
 3. Trình độ tin học: Thành thạo Word, Excel, PowerPoint.
 4. Phẩm chất cá nhân

– Năng động, giao tiếp tiếp tốt, cẩn thận, quyết đoán, trung thực và nhiệt huyết với công việc.

– Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Ưu tiên có kỹ năng nghiên cứu và triển khai các mảng công việc/kiến thức QTRR mới vào trong thực tiễn.

– Tính tuân thủ, khách quan và bảo mật thông tin.

 1. Yêu cầu khác

– Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các CTCK/Quản trị rủi ro hoặc Thẩm định tín dụng tại các ngân hàng/định chế tài chính.

– Am hiểu về các nghiệp vụ của Công ty Chứng khoán và thị trường tài chính.

– Kỹ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp và nghiên cứu tốt.

– Kỹ năng lập báo cáo và thuyết trình tốt.

Thông tin liên hệ:
Phòng nhân sự
Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024.3880.3456  Ext 103 (Ms Quý)
Email: hrdepartment@dsc.com.vn