Khi giá CP xuống đưa tỷ lệ tài khoản Rtt<90% thì tài khoản bị Margin Call
Khi giá CP xuống đưa tỷ lệ tài khoản Rtt<80% thì tài khoản bị Force Sell. Ngoài ra khi Rtt <90% trong 3 ngày liên tiếp cũng sẽ bị Force Sell

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *