Tài khoản của Quý khách phải ký quỹ bổ sung khi tỷ lệ tài khoản của Quý khách xuống dưới ngưỡng quy định của DSC. Với chính sách hiện tại khi tỷ lệ tài khoản của Quý khách xuống dưới 90%, DSC sẽ gửi thông báo tới KH yêu cầu ký quỹ bổ sung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *