Khi nộp thêm tiền vào tài khoản, trong phiên giao dịch Quý khách thấy tiền mặt tăng lên, Dư nợ không thay đổi. DSC chạy hệ thống cuối ngày sẽ thu hồi khoản nợ vay, lúc đó Quý khách sẽ thấy dư nợ giảm, tiền mặt giảm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *