Để biết mã chứng khoán định mua có được DSC cho vay ký quỹ không, Quý khách có thể vào kiểm tra danh sách các mã cho vay ký quỹ tại mục: Sản phẩm & Dịch vụ => Giao dịch ký quỹ => Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *