Khi nhận được SMS bổ sung ký quỹ, Quý khách có 03 ngày làm việc để đưa tài khoản về tỷ lệ > 90%. Nếu hết 03 ngày làm việc, tỷ lệ tài khoản của Quý khách vẫn dưới 90% thì DSC sẽ xử lý bán vào 9h sáng phiên giao dịch thứ 4. nếu ngay lúc đó Quý khách nộp tiền thì sẽ nộp theo đúng số tiền theo tin nhắn, nếu ngày hôm sau nộp sẽ cộng thêm 1 ngày lãi.
Số tiền cần nộp bổ sung là số tiền đã gửi trong tin nhắn SMS. Số lượng chứng khoán cần bán phụ thuộc vào mã chứng khoán, giá, tỷ lệ tính TSĐB. Để biết thêm thông tin Quý khách vui lòng liên hệ với Chuyên viên quản lý tài khoản hoặc tổng đài 0243 880 3456 để được hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *