Tỷ lệ ký quỹ Rtt = TSĐB/(Nợ – Tiền mặt – Tiền chờ về), trong đó:
Giá trị TSĐB của danh mục = ∑(Số lượng CP * Giá căn cứ * Tỷ lệ TSĐB)
Giá căn cứ = Min (giá chặn, giá tham chiếu)

Khi bán chứng khoán, nợ giảm đồng thời TSĐB cũng giảm nên tỷ lệ Rtt cũng không thay đổi nhiều vì vậy số lượng chứng khoán cần bán nhiều hơn nhiều lần để đảm bảo đưa tỷ lệ Rtt về tỷ lệ đảm bảo 90%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *