Để bảo mật thông tin tài khoản, ngay khi nhận được thông tin tài khoản và mật khẩu do hệ thống cung cấp, Quý khách cần thay đổi mật khẩu do Quý khách cài đặt và bảo mật thông tin mật khẩu này, không cung cấp thông tin mật khẩu cho bất kỳ ai.

Vui lòng cài đặt mật khẩu như sau:

Ít nhất 8 ký tự
Ít nhất 1 chữ cái viết hoa (A – Z)
Ít nhất 1 kí tự đặc biệt (#, @,…)
Ít nhất 1 chữ số (0 – 9)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *