Ngày giải ngân là ngày T0. Nếu trong ngày T0, Quý khách nộp tiền vào tài khoản trước thời gian quy định cụ thể của DSC sẽ không tính lãi vay. Nếu sau thời gian này, số tiền giải ngân sẽ bị tính lãi vay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *