Cách tính sức mua của tài khoản:
PP0 = Tiền + Tiền chờ về + Min(Giá trị tính sức mua của danh mục, hạn mức của tài khoản) – Nợ
Giá trị tính sức mua của danh mục = ∑(Số lượng CP * Giá căn cứ * Tỷ lệ cho vay)
Giá căn cứ = Min (giá chặn vay, giá tham chiếu)
Hạn mức của tài khoản là hạn mức tối đa DSC cho vay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *