Để có thể chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng của người khác, Quý khách vui lòng qua các phòng GD của DSC trên toàn quốc để đăng ký thêm tài khoản ngân hàng khác chủ. Sau khi đăng ký xong, Quý khách có thể thao tác chuyển tiền ra ngân hàng của người khác mà Quý khác đã đăng ký ngay trên DSC Trading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *