Để mua được cổ phiếu trên tài khoản ký quỹ, Quý khách vui lòng nộp tiền vào tài khoản ký quỹ hoặc chuyển chứng khoán (các mã nằm trong danh mục cho vay của DSC) từ tiểu khoản thường sang tiểu khoản ký quỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *