Trong trường hợp này, mời Quý khách liên hệ với Phòng Dịch vụ Chứng khoán DSC để được hỗ trợ:
Điện thoại: (024) 3880 3456, hoặc
Địa chỉ email: dvkh@dsc.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *