Để mở tài khoản trực tuyến, Quý khách cần sử dụng thiết bị có camera và cấp quyền truy cập camera. DSC khuyến khích Quý khách sử dụng điện thoại để chất lượng hình ảnh đạt tốt nhất.

Trường hợp Quý khách đã sử dụng máy tính/ điện thoại có camera và gặp thông báo ‘thiết bị chưa được cấp phép truy câp camera’, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau để cấp quyền truy cập :

Đối với trình duyệt Safari, Firefox: Trình duyệt sẽ hiển thị thông báo hỏi người dùng có muốn cấp quyền truy cập camera hay không. Vui lòng nhấn ” Đồng ý’ (Yes).
Đối với trình duyệt Chrome, Opera: Quý khách nhấn vào biểu tượng ‘Ổ khóa” ở ngay đường dẫn mở tài khoản, sau đó tìm biểu tượng camera và chọn ‘ Cho phép (Allow).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *