Rất tiếc quý khách chỉ có thể chuyển khoản giữa các tài khoản cổ phiếu của Quý khách. DSC không cung cấp dịch vụ chuyển khoản sang tài khoản của khách hàng khác ở DSC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *