Dsc trading hỗ trợ truy xuất dữ liệu trong vòng 07 ngày . Quý khách vui lòng chọn khung thời gian phù hợp để truy xuất. Trường hợp muốn xem dữ liệu trước đó, Quý khách có thể liên hệ bộ phận dịch vụ KH để được hỗ trợ:

Điện thoại: (024) 3880 3456 , hoặc
Địa chỉ email: dvkh@dsc.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *