DSC khuyến nghị Quý khách cần cài đặt mật khẩu đủ mạnh để bảo vệ an toàn tài khoản.

Mật khẩu phải gồm có:

Ít nhất 8 ký tự
Ít nhất 1 chữ cái viết hoa (A – Z)
Ít nhất 1 kí tự đặc biệt (#, @,…)
Ít nhất 1 chữ số (0 – 9)
Ngoài ra, Quý khách cần thay đổi mật khẩu trong 06-12 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *