Khi nhận được SMS về force sell, Quý khách cần đưa tỷ lệ tài khoản về ngưỡng đảm bảo bằng cách nộp tiền vào tài khoản hoặc bán bớt cổ phiếu, chuyển cổ phiếu được vay từ tiểu khoản thường sang tiểu khoản margin (nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *