Sau phiên giao dịch, ngày T DSC sẽ gửi SMS đến KH cần tăng tỷ lệ ký quỹ. Theo chính sách của DSC từng thời kỳ sẽ quy định thời gian xử lý tài khoản nếu Quý khách không tăng tỷ lệ ký quỹ theo yêu cầu. Hiện tại DSC quy định :
– Tỷ lệ tài khoản dưới 90%, quý khách có 03 phiên giao dịch để nâng tỷ lệ lên. Nếu không nâng tỷ lệ lên trên 90% thì vào 9h sáng phiên giao dịch ngày T+4, DSC sẽ thực hiện lệnh bán FS
– Tỷ lệ tài khoản dưới 80%: Thực hiện lệnh bán FS vào 9h sáng ngày T+1(Web mới có chính sách giao dịch ký quỹ thì sẽ thêm xem chi tiết tại đây – link đến tỷ lệ tài khoản)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *