Trạng thái và các ngưỡng kiểm soát khi giao dịch ký quỹ

STT Nội dung Giá trị Rtt (KH thông thường) Diễn giải

1

Ngưỡng an toàn Rtt ≥ 100% Khách hàng được phép giải ngân dựa trên sức mua hoặc rút tiền mặt hiện có trên tài khoản cho đến khi Rtt chạm ngưỡng 100%

2

Ngưỡng duy trì 90% ≤ Rtt ≤ 100% Khách hàng muốn được giải ngân thêm hoặc rút tiền thì buộc phải nộp tiền hoặc bán CK hoặc bổ sung thêm CK thuộc DMKQ của DSC công bố tại thời điểm đó để đưa Rtt ≥ 100%

3

Ngưỡng cảnh báo (Margin call) 80% ≤ Rtt < 90% KH sẽ nhận được Lệnh gọi ký quỹ theo hình thức thông báo được DSC quy định. KH có tối đa 03 ngày để nộp tiền hoặc bán CK hoặc bổ sung CK thuộc DMKQ của DSC công bố tại thời điểm đó để đưa Rtt > 90%
Kết thúc ngày giao dịch T+3 nếu Rtt < 90% thì sẽ bị xử lý bạn Force Sell vào ngày T+4

4

Ngưỡng giải chấp (Rorce sell) Rtt < 80% KH phải nộp tiền hoặc bán CK hoặc bổ sung CK thuộc DMKQ của DSC công bố tại thời điểm đó để đưa Rtt > 90% trước 8h45 ngày làm việc tiếp theo.
Nếu sau 8h45, thực hiện xử lý bán Force Sell theo quy định bán Force Sell hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *