Tỷ lệ ký quỹ của tài khoản được tính theo công thức:
Tỷ lệ ký quỹ (RTT) = TSĐB/(Nợ – Tiền mặt – Tiền chờ về), trong đó:
Giá trị TSĐB của danh mục = ∑(Số lượng CP * Giá căn cứ * Tỷ lệ TSĐB)
Giá căn cứ = Min (giá chặn, giá tham chiếu)
Khi tỷ lệ ký quỹ RTT <90%, Quý khách sẽ nhận được tin nhắn bổ sung ký quỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *