Để biết tỷ lệ cho vay đối với 1 mã cổ phiếu Quý khách vui lòng xem tại mục Sản phẩm & Dịch vụ => Giao dịch ký quỹ => Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ. (Hoặc xem tại đây (link đến danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *