Công ty Cổ phần chứng khoán DSC

Công cụ lọc cổ phiếu

uploads/banner/san-pham-banner.jpg

Sản phẩm dịch vụ

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời để đầu tư thành công, đội ngũ E-Broker của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (DSC) đã phát triển công cụ tư vấn đầu tư với tên gọi WeTrade.

Công cụ WeTrade được chính thức ra mắt nhà đầu tư kể từ ngày 1/11/2022.

 

 
Các tính năng của WeTrade bao gồm:

  1. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
  • Xác định thời điểm phù hợp tham gia thị trường;
  • Lựa chọn ngành và cổ phiếu thu hút dòng tiền.
  1. PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU
  •  Đánh giá và xếp hạng cổ phiếu;
  •  Định giá kèm vùng quan sát canh Mua, canh Bán.
  1. DANH MỤC ĐẦU TƯ
  • Lọc cổ phiếu theo tiêu chí phù hợp với khẩu vị cá nhân;
  • Danh mục cổ phiếu khuyến nghị đầu tư ngắn, trung, và dài hạn.

Công cụ tư vấn đầu tư WeTrade sẽ đem đến cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới tham gia thị trường một công cụ hỗ trợ ra quyết định đầu tư hiệu quả, khoa học và tiện lợi.

- Công cụ WeTrade được cung cấp miễn phí tại đây.

- Xem video hướng dẫn sử dụng công cụ tại đây.

- Các câu hỏi thường gặp về WeTrade tại đây.