CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN 1 – HSX: PC1

Tiêu đề

CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN 1 – HSX: PC1

Loại báo cáo

Nguồn

Chi tiết

Ngày : 08/06/2021 Số trang : Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : PDF

Tải về
Tóm tắt

PC1 lên kế hoạch triển khai gia tăng công suất sản xuất điện, trước mắt trong năm 2021 việc đưa vào hoạt động 3 nhà máy mới sẽ đưa công suất của PC1 lên 312 MW (+86%) ngay trong năm 2021. PC1 sẽ đưa nhà máy Liên Lập vào vận hành trong tháng 8/2021 và 2 dự án còn lại trước thời hạn FiT 1(31/10/2021). DSC ước tính tổng sản lượng mang lại của 3 nhà máy điện gió mới trong 2021 khoảng 69 triệu Kwh, tuy nhiên do sự bùng nổ về các nguồn năng lượng tái tạo mới trong năm 2020 và ảnh hưởng đến tăng trưởng phụ tải, sản lượng của các nhà máy có thể bị cắt giảm khoảng 20% tổng sản lượng. Do vậy, mức sản lượng hợp lí của 3 dự án này có thể là 55,2 triệu Kwh, đồng thời theo chính sách giá FiT 1, cả 3 dự án này của PC1 sẽ được hưởng mức giá điện ưu đãi, giao động ở mức 7,9 – 8,35 cents/Kwh, dự phóng doanh thu từ 3 dự án này là khoảng 101 tỷ đồng, cùng với dự phóng lợi nhuận sau thuế khoảng 35 tỷ đồng