App DSC Ekyc đúng 1 phút thôi ạ. Tạo tài khoản đua lệnh chứng khoán chưa bao giờ là dễ dàng như vậy =))