Giao diện được cập nhật, kết nối đáng tin cậy và các dịch vụ phong phú.