App nhiều tính năng hay phù hợp với đa dạng nhà đầu tư từ ít kinh nghiệm đến nhiều kinh nghiệm.