Đăng ký tài khoản của DSC bây giờ chỉ mất tầm 3 – 5 phút, Ekyc đúng tiện thật.